top of page

Door te werken met u, als Cerga-installateur, wint de klant zeven keer:  Specialist: Uw Cerga-label is een waarborg voor technisch vakmanschap  Up-to-date: U bent altijd up-to-date dankzij de permanente technische bijscholingen  Kwaliteit verzekerd: De dienst Cerga houdt toezicht op de kwaliteit van uw werk door steekproefcontroles  Veilig: U kent de veiligheidsvoorschriften door en door  Advies: Uw klant kan bij u terecht voor waardevol advies  Sneller en voordeliger: Uw klant wint immers tijd én geld doordat er geen keuring door een erkend controleorganisme moet gebeuren. Er kan dus onmiddellijk contact worden opgenomen met de distributienetbeheerder die de gasmeter zal openen nadat ze een dichtheidscontrole hebben gedaan op de binneninstallatie.  Premies: Uw klant heeft recht op bepaalde premies als hij zijn installatie laat uitvoeren door een Cerga-installateur. Uw klant kan dit zelf rustig overlopen op de aardgassite voor consumenten. 

HR Top

HR TOP is het kwaliteitslabel voor condenserende aardgasketels. Het biedt u de garantie dat de ketel beantwoordt aan de eisen van de Europese richtlijn betreffende het rendement.
  Het label wordt toegekend door de Gasgemeenschap, een samenwerking tussen de fabrikanten van gastoestellen en de Belgische aardgasfederatie, KVBG, na een controle door een onafhankelijk laboratorium dat geaccrediteerd is door de Federale Overheidsdienst Economie.
  Het HR TOP-label wordt ook toegekend aan condenserende luchtverhitters, warmeluchtgeneratoren en warmwatertoestellen
 

Met een condensatieketel kunt u veel besparen. Zeker als hij het HR TOP-label draagt. Want zo'n condensatieketel haalt gegarandeerd een hoger rendement en verbruikt dus een minimum aan energie om het warmtecomfort te verzekeren. Goed voor de portemonnee en voor het milieu. Bovendien levert zo'n ketel u ook een mooie premie op.

bottom of page