top of page

Het ABCD van de ventilatie

Systeem A – Volledig natuurlijke ventilatie: natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer

 • Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren

 • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren

 • Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters

Systeem B – Mechanische toevoer en natuurlijke afvoer

 • Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten

 • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren

 • Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok uitmonden

Systeem C – Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

 • Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren

 • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren

 • Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch, door elektrische ventilatoren

Systeem C+  evo: Dit is een verfijning van het C-+ysteem. De mechanische afvoer gebeurt gecontroleerd. Deze gebeurt via speciale verdeelcencoren an de extractor Zo wordt alleen lucht afgezogen wanneer dit strikt nodig is.

Systeem D – Volledige mechanische ventilatie: mechanische toevoer en mechanische afvoer

 • Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten

 • De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren

 • Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch, door elektrische ventilatoren

 

Meer info over de voor –en nadelen van de verschillende systemen vind je terug op www.energiesparen.be

Investering

De grootte van de investering in een ventilatiesysteem wordt door verschillende factoren bepaald:

- het gekozen systeem
- de grootte van de woning

In het geval van een natuurlijke ventilatie volgens systeem A mag je rekenen op +/- 1.500 euro. Ventileren volgens systeem C leunt al aan bij een investering van 3.000 à 4.000 euro en een volledige mechanische installatie vraagt een budget dat varieert tussen de 5.000 en 7.000 euro.
(Voor al deze prijzen geldt enkel de materiaalkost exclusief BTW).

bottom of page