top of page

Terugverdienfactor

Aangezien bepaalde ventilatiesystemen ook een gunstige invloed hebben op het energieverbruik, mag je er een terugverdienfactor aan koppelen. Ook die is weer afhankelijk van verschillende factoren: luchtdichtheid van de woning, isolatiewaarde,…

Algemeen wordt echter aangenomen dat je per E-punt een terugverdieneffect van circa 40 euro per jaar hebt. Aan ieder systeem is een puntenverlaging toegekend door de overheid.

 

Ventilatiesysteem

Puntenverlaging

Productencombinatie

Systeem A

0

Zelfregelende toevoerroostersNatuurlijke afvoer

Systeem B

0

Mechanische afvoerNiet-zelfregelende toevoerroosters

Systeem C

0

Zelfregelende toevoerroostersMechanische afvoer

Systeem C+ evo

24

Gemoduleerde mechanische afvoerZelfregelende toevoerroosters

Systeem D

20

Mechanische toevoerMechanische afvoer met warmterecuperatie

(Bron: Renson)

 

Meer info over premies kan je terugvinden op www.premiezoeker.be. en renson

 

Wat zegt de wet over ventileren van gebouwen en huizen?

Ventileren kost geld, waarom zou jij dan moeten investeren in een ventilatiesysteem?
Wel, omdat de wet het ons voorschrijft. Sinds 1 januari 2006 verplicht de EPB-regelgeving de integratie van een ventilatiesysteem in een nieuwbouwwoning of in een grote renovatie. Daarnaast is er de ventilatienorm (NBN D50-001), die de regels van de goede praktijk oplegt. Indirect impliceert dit ook al de noodzaak tot verse lucht voorzieningen.

Energieprestatieregelgeving en woningventilatie.

 

Naast de Belgische norm voor ventilatie legt in Vlaanderen ook de EPB-regelgeving eisen inzake ventilatie op. Zo is de integratie van een ventilatiesysteem dat voldoet aan de NBN D50-001 (verplicht in nieuwbouwprojecten.

Het gebruik van energiezuinigere systemen dan deze voorgeschreven in de ventilatienorm wordt beloond in een beter E-peil.

 

bottom of page